• BIJ SPOED 06-46403104
OVER
Mr. Anne L. Louwerse
MR. ANNE L. LOUWERSE
ADVOCAAT IN STRAFZAKEN, JEUGD(STRAF)ZAKEN EN TBS.

Anne Louwerse (1977) studeerde Rechten aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) met als specialisatie strafrecht. Tijdens haar studie heeft zij ervaring opgedaan bij de rechtswinkel Amsterdam. Sinds 2004 is zij werkzaam in de strafrechtadvocatuur. Zij is gestart als juridisch medewerker om de kneepjes van het vak te leren. Sinds 2009 is zij werkzaam als strafrechtadvocaat.

Anne Louwerse werkt met kunde en passie in de algemene strafrechtpraktijk. Van belang voor haar is het tegengewicht bieden voor een verdachte die geconfronteerd wordt met een machtig overheidsapparaat.

Verder staat zij veel minderjarigen bij die geconfronteerd worden met politie en/of justitie. Ook in het geval van (gesloten) uithuisplaatsingen verleent zij de  minderjarige bijstand. Anne Louwerse staat op de lijst van de rechtbank Noord-Holland als gespecialiseerd jeugdrechtadvocaat.

Zij is daarnaast gespecialiseerd in TBS. Zij behartigt al jaren de belangen van een groot aantal terbeschikkinggestelden. Zij heeft ruime ervaring op het gebied van verlengingszittingen bij de rechtbanken en het Hof Arnhem (penkamer). Ook staat zij haar TBS-cliënten bij als hun rechtspositie in het geding is en doet wat nodig is in dat geval. Dit houdt onder meer in het overleggen met behandelaren, het inschakelen van contra-deskundigen (psychiaters en psychologen), klachtprocedures bij de Commissie van Toezicht en Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (bijv. separatie, beperking contactbuitenwereld, dwangmedicatie, overplaatsing, longstay) en medische tuchtklachten.

Anne Louwerse is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) na jarenlang lidmaatschap van de Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA). Zij is tevens lid van Vereniging voor Jeugdrecht Advocaten Amsterdam (JRAA). Zij maakt onderdeel uit  van een jurisprudentiegroep van strafrechtadvocaten , welke elke maand bijeenkomt om up to date te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van strafrecht. Ook zet zij zich in om de belangen van TBS-gestelden in het algemeen te verbeteren. Anne Louwerse is oprichter en bestuurder (secretaris) van de in mei 2017 opgerichte Vereniging van TBS-advocaten.

TEAM
KIMBERLEY KLOMP

Kimberley Klomp (1996) heeft in 2016 haar diploma als juridisch medewerker op het Nova College in Haarlem behaald. Hierna ging zij HBO-Rechten studeren op de Hogeschool van Amsterdam. Zij heeft haar propedeuse cum laude behaald en studeert nu Rechten aan de Universiteit Utrecht. Sinds november 2017 ondersteunt zij mevrouw Louwerse als juridisch secretaresse.