• BIJ SPOED 06-46403104
OVER
Mr. Anne L. Louwerse
MR. ANNE L. LOUWERSE
ADVOCAAT IN STRAFZAKEN, JEUGDSTRAFZAKEN EN TBS.

Anne Louwerse (1977) studeerde Rechten aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) met als specialisatie strafrecht. Tijdens haar studie heeft zij ervaring opgedaan bij de rechtswinkel Amsterdam. Sinds 2004 is zij werkzaam in de strafrechtadvocatuur. Zij is gestart als juridisch medewerker om de kneepjes van het vak te leren. Sinds 2009 is zij werkzaam als strafrechtadvocaat.

Anne Louwerse werkt met kunde en passie in de algemene strafrechtpraktijk. Van belang voor haar is het tegengewicht bieden voor een verdachte die geconfronteerd wordt met een machtig overheidsapparaat.

Verder staat zij veel minderjarigen bij die geconfronteerd worden met politie en/of justitie. Mr. Anne Louwerse staat op de lijst van de rechtbank Noord-Holland als gespecialiseerd jeugdstrafrechtadvocaat.

Zij is daarnaast gespecialiseerd in TBS. Zij behartigt al jaren de belangen van een groot aantal terbeschikkinggestelden. Zij heeft ruime ervaring op het gebied van verlengingszittingen bij de rechtbanken en het Hof Arnhem (penkamer). Ook staat zij haar TBS-cliënten bij als hun rechtspositie in het geding is en doet wat nodig is in dat geval. Dit houdt onder meer in het overleggen met behandelaren, het inschakelen van contra-deskundigen (psychiaters en psychologen), klachtprocedures bij de Commissie van Toezicht en Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (bijv. separatie, beperking contactbuitenwereld, dwangmedicatie, overplaatsing, longstay) en medische tuchtklachten.

Voorts staat mr. Anne Louwerse slachtoffers bij van gewelds- en zedenzaken met procedurele bijstand en morele steun.

Anne Louwerse is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten. Daarnaast is zij lid van de Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) na jarenlang lidmaatschap van de Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA). Zij is tevens lid van Vereniging voor Jeugdrecht Advocaten Amsterdam (JRAA). Voorts maakt zij onderdeel uit van een jurisprudentiegroep van strafrechtadvocaten , welke elke maand bijeenkomt om up to date te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van strafrecht. Ook zet zij zich in om de belangen van TBS-gestelden in het algemeen te verbeteren. Anne Louwerse is oprichter van de in mei 2017 opgerichte Vereniging van TBS-advocaten. Na zich 4 jaar als bestuurslid (secretaris) van de Vereniging van TBS-advocaten te hebben ingezet, heeft zij op 23 juni 2021 haar taak als bestuurder overgedragen. Tot slot is mr. Anne Louwerse aspirant-lid van Langsz (Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers).